Krídla sa delia na časti

- Skriňa krídla

- Rám

- Rezonančné dno

- Ozvučnica

- Klávesnica

- Mechanika krídla

Yamaha GC1

Piano

Jednotlivé časti krídla

1. Obalenie kostry

2. Predná horná krycia doska

3. Zadná horná krycia doska

4. Podpera hornej krycej dosky

5. Horná lišta so zámkom

6. Dolná lišta so zámkom

7. Veko klávesnice

8. Lôžko klávesnice

9. Stôl pre klávesnicu

10. Stojan

11. Noha

12. Koliesko

13. Rozšírenie nohy

14. Klávesová vložka

15. Ľavý pedál

16. Pravý

17. Stredný pedál (tlmiaci)

18. Lýra

Rám

Rám

1. Odebnenie kostry

2. Oporný pilier

3. Rozpera

4. Príložka oporného piliera

5. Doska pod kostrou

Rezonančné dno

Rezonančné dno

1. Ozvučná doska

2. Rebro

3. Husľová kobylka

4. Basová kobylka

5. Hviezdica

Links

Site ArrowL1 Upright-Piano

Site ArrowL2 Pianos

Site ArrowL3 Free Karaoke

Site ArrowL4 Karaoke Players

Site ArrowL5 Guitar