Kuriositeter

Tills idag ,klasificerades av service pianos.co.uk fabriksnummer över 680 piano- och flygeltillverkare. I servicen kan man även fasställa instruementets troliga ålder.

På sidan grand-pianos.org/HistoryPiano.html l finns det ”pillet” innehållande informationer om över 300 års gammal piano- och flygelevolution.

Piano

En flygels produktionsprocess varar vanligtvis i många veckor och under tillverkning monterar en människa 3,5 tusen olika delar - Calisia

Wikipedia

- Den äldsta bevarade flygeln , byggd av Bartolomeo Cristofori 1720 finns i Metropolitan Museum of Art i New York.

- Den äldsta bevarade flygeln i Polen, tillverkad 1774 finns i Stiftmuseum i Sandomierz

- De mest uppskattade idag flygeltillverkare: Bösendorfer Bösendorfer (Wien, sedan 1828), Steinway (Nowy Jork, sedan 1853, Hamburg, sedan 1880), Bechstein, Steingraeber,Yamaha.

Links

Site ArrowL1 Upright-Piano

Site ArrowL2 Pianos

Site ArrowL3 Free Karaoke

Site ArrowL4 Karaoke Players

Site ArrowL5 Guitar