Flygel består av olika delar :

- Flygels låda

- Skelett

- Resonansbotten

- Ljudanläggning

- Klaviatur

- Flygels mekanik

Yamaha GC1

Piano

Flygels låda

1. Skelettlindring

2. Övre framlock

3. Övre backlock

4. Övre lockets stöttepinne

5. Övre låslist

6. Nedre låslist

7. Klaviaturlock

8. Klaviaturlist

9. Klaviaturbord

10. Pult

11. Ben

12. Rulle

13. Bensockel

14. Klaviatursats

15. Vänsterpedal

16. Högerpedal

17. Mittpedal (dämmare)

18. Lyra

Skelett

Skelett

1. Skeletts huva

2. Stödbjälke

3. Spännbjälke

4. Spännbjälkes beslag

5. Platta under skelett

Resonansbotten

Szkielet

1. Resonansplatta

2. Ribba

3. Violinövergång

4. Basövergång

5. Rosett

Links

Site ArrowL1 Upright-Piano

Site ArrowL2 Pianos

Site ArrowL3 Free Karaoke

Site ArrowL4 Karaoke Players

Site ArrowL5 Guitar

<