Flygler består av hoveddeler

- Flygelmøbel

- Rast

- Resonansbunn

- Flygelets klangverk

- Klaviaturet

- Flygelets mekanikk

Yamaha GC1

Piano

Flygelmøbel

1. Flygelsarg

2. Fordeksel

3. Bakdeksel

4. Lang flygeldeksestøtte

5. Fordeksellist

6. Notepultlist med støtte

7. Klaviaturlist

8. Frontlist

9. Klaviaturbunn

10. Notebrett

11. Flygelbein

12. Trinser

13. Beinklosser

14. Bakkekloss

15. Forskyvingspedal

16. Fortepedal

17. Sostenutopedal

18. Flygellyre

Rast

Rast

1. Resonansbunnramma

2. Stabiliseringsbrett

3. Sargforsterker

4. Stabiliseringsbrettets deksel

5. Resonansbunnrammas underplate

Resonansbunn

Resonansbunn

1. Resonansbunn

2. Resonansbunnribber

3. Diskantsteg

4. Bass-steg

5. Stegrosett

Links

Site ArrowL1 Upright-Piano

Site ArrowL2 Pianos

Site ArrowL3 MIDI Karaoke

Site ArrowL4 Karaoke Players

Site ArrowL5 Guitar