Flygel

Flygel – et strengeinstrument tilhørende kordofongruppen med hammermekanikken og tangenter, skapt i 1709. Flygelets opphavsmann var Bartolomeo Cristofori, en italianer som bodde i Padva på 1700-tallet. Det var klavikord og delvis cembalo som var utgangspunktet for flygelets skaperen. I et moderne flygel er stålstrenger utspent på kryss over en metallplate, tre og tre for de høyeste og midterste lyder, to og to for de lavere og en og en for de laveste lydene.

Piano

Spesifikasjon av flygelet

1. 7 og 1/4 av en oktav

2. Den kromatiske skalaen A2 - a4 (c5)

3. Lengde 165cm

4. Brede 143.5cm

5. Nettovekt 250 kg

6. Bruttovekt 450 kg

7. Kassens volum 1.9 m3

8. Finer i mahogni eller nøttetre, farget eller naturell, lakkert blankt eventuelt matt. Piano med glidekloss eller trinser.

* Et lite flygel

Ut fra deres lengde kan flygler deles inn på følgende måte:

- Et lite flygel (Lengde: 1,4m – 1,8m)

- Salongflygel (Lengde: 1,8m – 2,1m)

- Semikonsertflygel (Lengde: 2,1m – 2,4m)

- Konsertflygel lengde: 2,4m og mer...)

Beethoven Moonlight Sonata

Links

Site ArrowL1 Upright-Piano

Site ArrowL2 Pianos

Site ArrowL3 MIDI Karaoke

Site ArrowL4 Karaoke Players

Site ArrowL5 Guitar